top of page
pexels-shvets-production-7176319.jpg

Työnohjaus

Mitä työnohjaus on?
Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

 Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Ohjaaja ja mahdolliset muut osallistujat auttavat ohjattavaa näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin. Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa sekä ohjaaja että ohjattavat
 oppivat toisiltaan.

 Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä. (Lähde: Suomen työnohjaajat ry)
Kiinnostaako sinua työnohjaus?

bottom of page