top of page
pexels-shvets-production-7176297.jpg

Psykoterapia

 

Moni lapsi ja nuori tarvitsee tukea kasvussa ja kehityksessä, ja aina pelkkä vanhempien tuki ei riitä tai ristiriitojen takia se on usein jopa mahdotonta.  Mitä enemmän oppimisvaikeudet ja keskittymisvaikeudet lisääntyvät lasten ja nuorten joukossa, sitä enemmän myös terapeuttisen tuen tarve kasvaa. Myös dysfasia on sellainen alue, missä psykoterapialla ja musiikkipsykoterapialla on hyviä mahdollisuuksia, varsinkin liitettynä fysiologiseen kuntoutukseen. Meillä tämä onnistuu hyvin, sillä Nina Alopaeus on myös laillistettu psykoterapeutti.

Menetelmistä

Psykoanalyyttinen psykoterapia on psykoanalyyttiseen teoriaan perustuvaa psyykkisten oireiden ja kärsimysten tutkimista ja hoitoa. Psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa pyritään ymmärtämään ihmisen mielen sisäistä maailmaa suhteessa mielen tiedostamattomiin sisältöihin, niiden taustaan ja syntyhistoriaan.

Psykoanalyyttisen psykoterapian tavoitteena on lisätä kykyä tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä omia tunteita, sisäisiä ristiriitoja ja ongelmia sisäistä kasvua ja muutosta mahdollistavalla tavalla. Psykoanalyyttinen hoito on luonteeltaan tiivistä ja pitkäjänteistä ja se saattaa kestää useita vuosia. Psykoterapia sisältää yleensä kaksi-kolme tuntikertaa viikossa. Psykoanalyyttinen työ perustuu vuorovaikutukseen, jossa psykoterapiaan hakeutuneen omalla henkilökohtaisella psyykkisellä työskentelyllä on keskeinen merkitys. (Lähde: Helsingin psykoterapiayhdistys ry)

bottom of page