top of page
pexels-cottonbro-4089501.jpg

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia – Tervetuloa Suur-Helsingin Sensomotoriseen Keskukseen!

Suuri osa puhe- ja äänihäiriöisistä lapsista – dysfasia, dyspraktia, änkytys, autistit jne. – kokee itsensä kykenemättömäksi normaaleihin sosiaalisiin suhteisiin ja itsensä ilmaisemiseen. Heillä on vaikeuksia saada itsensä oikein ymmärretyksi, kertoa tunteistaan, kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmässä, saada kokea onnistumisen ilo jne. Helposti he pidättäytyvät käyttämästä niitä vähäisiäkin (joskus jopa hyviäkin) kommunikatiivisia kykyjään joita heillä on, kokevat itsensä huonoiksi, turhiksi, vetäytyvät joukosta.

Musiikissa ja kielessä on yhteisiä komponentteja: rytmiikka, korkeusvaihtelut, vuorovaikutus, tuotto ja vastaanotto.  Myös musiikki vaatii vastaanottajalta keskittymistä, kuuntelemista ja analyysiä, tuottajalta toimintaa ja ajatusta viestistä.  Mutta musiikin tuottamisen alkuun pääsemiseen on vähemmän suorituspaineita kuin puheen. Musiikkiterapia on siitä hyvä terapiamuoto, että siinä ei tarvitse osata laulaa tai soittaa – tärkein on asiakas itse, hänen oma valmiutensa, kykynsä ja henkinen tilansa. Jo asiakkaan tuleminen musiikkiterapiaan on alussa riittävä onnistuminen! Musiikin on todettu olevan erittäin hyvä terapiaväline kaikenikäisille – musiikki ei vahingoita ketään. Musiikkiterapia luo asiakkaille positiivisen kuvan itsestään viestin suorittajana ja vastaanottajana. Musiikkiterapiassa he voivat ”kertoa” tunteistaan, voivat kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta, saavat kokea onnistumisen iloa ja tulla oikein ymmärretyksi.

Asiakkaan on helppo hyväksyä musiikki ja siihen on helppo yhtyä. Psykoterapeuttisessa musiikkiterapiassa kaikki osallistuminen kuten esim. laulaminen, soittaminen omalla tavalla, liikkuminen, maalaaminen ovat keinoja tuoda omia tunteita esille. Musiikki on sanaton kieli. Musiikin avulla asiakkaaseen saa hyvän kontaktin ja sen avulla terapeutti luo asiakkaalle tilanteita, joissa asiakas itsenäisesti oman tapansa valiten kommunikoi terapeutin ja/tai ryhmän muiden jäsenten kanssa ja kokee onnistumisen riemun.

 

Psykoterapeuttinen musiikkiterapia voidaan toteuttaa yksilöterapiana tai ryhmäterapiana.

Musiikkiterapia mahdollistaa itsetunnon kasvun ja tunne-elämän vaikeuksien käsittelemisen. Esim. lapsilla valmius aloittaa esim. puhe- tai toimintaterapia kasvaa.

Kiinnostaako sinua musiikkiterapia?

 

bottom of page