top of page

Kuntoutustarinat

1. Opettajan kokemus kuulon aktivoimisesta sensomotorisen terapian avulla.

Ensimmäinen kuntoutustarina on lasta opettaneen opettajan kertomana, mitä hän havaitsi kuntoutuksen edetessä.

Klikkaa PDF kuvaketta ja lataa teksti näytöllesi.

2. Kuntoutustarina, Aaro 4v. dysfasia

 

Puhumaton Aaro kuntoutui sensomotorisen kuntoutuksen avulla. Oulun yliopistossa lääkäri sanoi vanhemmille, että Aaro oli vaikein dysfasiatapaus koskaan. Lääkärin mukaan ainut koulu Aarolle oli vammaisten koulu, mutta Aaron äiti ei luovuttanut. Lopulta äiti soitti Nina Alopaeukselle ja Aarolle tehtiin tutkimukset ja suunniteltiin kuntoutus. Perhe toteutti harjoittelun suunnitelman mukaan ja Aaro kuntoutui täysin. Opettajakouluttaja tapasi vuosien kuluttua Aaron opettajan, joka kertoi Aaron olleen luokkansa parhaita oppilaita. Dysfasiasta ei siis ollut enää merkkiäkään. 

 

Aaron tapauksesta tehtiin aikanaan monta lehtiartikkelia.  Tutustu Aaron tarinaan 2+ lehden artikkelista.  Avaa PDF kuvake klikkaamalla sitä.

3. Joona pojan kuntoutustarina , oppimisvaikeus

Joona tuli vastaanotolle oppimisen ja keskittymisen ongelmien vuoksi.  Joonalle tehtiin laaja neurofysiologinen (sensomotorinen) tutkimus. Joona toteutti sensomotorisen harjoituskokonaisuuden, mihin kuuluu perustutkimus ja useita kontrollitutkimuksia n. 2-3 kuukauden välein, missä ohjelmaa muutetaan kehityksen mukaisesti.

”Oli ihana äitinä huomata, että molempien energia ja aika ei enää huvennut pelkkään läksyjen tekoon. Joona on myös innokas sählyn pelaaja ja nyt sähläys kentällä on muuttunut aidoksi rohkeaksi pelaamiseksi.”

Avaa alla oleva PDF teksti ja tutustu Joonan tarinaan. Samassa raportissa on lopussa kyselylomake, minkä aiti on täyttänyt ennen ja jälkeen kuntoutuksen.

4. Peterin tarina, dyfasia

Peter oli 5-vuotias dysfasiapoika tullessaan sensomotoriseen kuntoutukseen, missä yksi osa-alue on kuulon ja kuuloaivokuoren aktivointi kuulotutkimuksen mukaan tehdyllä terapiamusiikilla.

 

Samaan aikaan Helsingin ja Turun yliopistossa fonetiikan laitoksella oli meneillään dysfasiatutkimus, missä tutkittiin dysfaattisten lasten aivojen äänen prossessointia aivosähkökäyrien avulla ERP metodilla.

 

Peter oli yksi tutkituista. Tutkimuksen aikana yliopiston tutkijat eivät tienneet Peterin auditiivisesta terapiasta. Lopputulos hämmästyttikin tutkijoita, sillä koskaan aikaisemmin he eivät olleet nähneen dysfaattisten aivojen kuulonkäsittelyn muuttuneen lähelle normaalia. Samoin oli hyvin harvinaista, että vakavasta dysfasiasta kuntoutuisi ns. normaalitasolle.

Tutustu oheiseen tutkimusraporttiin (alla vasen PDF), ja oikealla olevassa PDF tiedostossa on esitetty tutkimuksen ERP aivokuvat ennen ja jälkeen terapian.

bottom of page