top of page

Kurssit

Opettajille

Oppimisvaikeudet, keskittymisvaikeudet ja puheentuoton vaikeudet (dysfasia) ovat lisääntyneet ja yhä useampi opettaja tarvitsee todellisia työkaluja näiden ongelmien lieventämiseksi.  Järjestämme tarvittaessa eri pituisia kursseja, joiden tarkoitus on joko esitellä lyhyesti kuntoutusta ja sen tuloksia, tai perehdyttää kuulija tarkemmin sensomotoriseen kuntoutuksen menetelmään ja harjoituksiin. Nämä harjoitukset antavat opettajalle todelliset työkalut lieventämään ja jopa korjaamaan nykyisin niin yleisiä kehityksen viiveitä esikoululaisilla tai koulunsa aloittavilla.

 

 

Terapeuteille

Koulutamme ammatillista jatkokolutusta neurofysiologisen tutkimuksen ja kuntoutuksen suunnitteluun ja seurantaan. Soveltuu hyvin esimerkiksi toimintaterapeuteille ja sensorisen integraation toimintaterapeuteille sekä fysioterapeuteille. Samoin muut lasten kanssa työskentelevät hyötyvät tästä kuntouttavasta terapiasta.

Musiikkiopettajat ja urheiluvalmentajat

Alueilla missä tarvitaan äärimmäistä kehon hallintaa kannattaa perusta varmistaa tämän neurofysiologisen valmennuksen avulla. Koulutamme opettajia ja urheiluvalmentajia yksilöllisellä koulutussisällöllä toteuttamaan tätä menetelmää.

Yhteenveto:

Kenelle? Kurssit soveltuvat mm. opettajille, erityisopettajille, hoitajille, avustajille, opetustoimesta vastaaville kunnallisille päättäjille tai esim. kouluterveydenhuollossa toimiville. Terapeuteille musiikki ja urheiluvalmentajille. Kursseja voidaan järjestää myös pienryhmille.

Luennot:

Missä? Luennoimme kouluissa, aihetta sivuavissa tilaisuuksissa tai muissa tapahtumissa.

Lisätietoja puh.  +358 (0)40 510 7155 tai laittamalla sähköpostia nina.alopaeus@thalamusoy.com

Toteutamme erilaisia koulutuksia

– Sensomotoriikan kurssi

– Terapeuttien täydennyskoulutus

– Opettajakurssit

-  Musiikki- ja urheilualan ammatilliset koulutukset

Sensomoottori ryhmäharjoittelu kouluissa ja päiväkodeissa

Opettajien täydennyskoulutus ns. Sensomoottori koulutus

 

Kohderyhmä: Lastentarhanopettajat LTO

tai ELTO, päiväkoti- tai kouluavustajat,

luokan opettajat, erityisopettajat,

kouluterveydenhuollon henkilöstö,

lastenneuvolan ja perheneuvolan

henkilökunta jne.

Tavoite: Koulutamme opettajia tekemään

kehitystä edistävää harjoittelua

päiväkodeissa ja alakouluissa.

 

 


Lisätietoja opettajien Sensomoottori

koulutuksesta tästä linkistä tai www.sensomoottori.com

 

Kyselyt ja lisätiedot:

Veli Laurinsalo
puh. +358 (0)40 7011 524
veli.laurinsalo@gmail.com
sensomoottori.com

Harjoituskirja: Sensomoottori, kehitystä edistävä aistiharjoitteluohjelma, lisätietoja: sensomoottori.com

bottom of page