top of page

​Peterin tarina, dyfasia

Peter oli 5-vuotias dysfasiapoika tullessaan sensomotoriseen kuntoutukseen, missä yksi osa-alue on kuulon ja kuuloaivokuoren aktivointi kuulotutkimuksen mukaan tehdyllä terapiamusiikilla.

 

Samaan aikaan Helsingin ja Turun yliopistossa fonetiikan laitoksella oli meneillään dysfasiatutkimus, missä tutkittiin dysfaattisten lasten aivojen äänen prosessointia aivosähkökäyrien avulla, ERP metodilla.

 

Peter oli yksi tutkituista. Tutkimuksen aikana yliopiston tutkijat eivät tienneet Peterin auditiivisesta terapiasta. Lopputulos hämmästytti tutkijoita, sillä koskaan aikaisemmin he eivät olleet nähneen vastaavaa dysfaattisten aivojen kuulonkäsittelyn muuttuneen lähelle normaalia. Samoin oli hyvin harvinaista, että vakavasta dysfasiasta ylipäätänsä kuntoutuisi ns. normaalitasolle.

Tutustu oheiseen tutkimusraporttiin klikkaamalla alla olevaa  PDF kuvaketta ja lataa raportti.

Samassa rapostiissa on suomennettu 2 auditiivisen kuntoutuksen tutkimusta, ensin Peterin dysfasiapojan tapaus ja seuraavaksi USA:ssa tehty laaja tutkimus, the New Vison School erityiskoulussa toteutettu auditiivinen harjoittelu.

bottom of page