top of page

Monipuolinen terapia- ja kuntoutusklinikka

Näyttöön perustuvaa ja tutkimuksin todennettua terapiaa ja kuntoutusta

A-pexels-yan-krukov-5792901.jpg

              Hei

Jos sinä tai lapsesi tarvitsee psykoterapiaa tai kuntoutusta oppimisen,

keskittymisen, käytöksen kontrollin tai motoriikan haasteisiin, uskon että

voin auttaa. Minulla monipuolinen koulutus Suomessa ja ulkomailla sekä

kymmenien vuosien käytännönkokemus vaativasta terapiasta ja

kuntoutuksesta.

 

Ota yhteyttä esimerkiksi yhteydenottolomakkeen tai vaikka sähköpostin

välityksellä, niin otan sinuun yhteyttä ja mietitään, miten parhaiten voisimme sinua auttaa.  Käsittelemme kaikki yhteydenotot luottamuksellisesti ja lomakkeen täyttäminen ei velvoita palveluidemme tilaamiseen.

Olet ehkä huomannut, että terapioista ja kuntoutuksesta löytyy hyvin vähän tutkittua tietoa. Siksi olen koonnut välilehdelle ”Tutkimuksia” raportteja ja julkaisuja kuntoutustutkimuksista. Käyttämäni menetelmät perustuvat kaikki tutkittuun ja käytännössä koestettuun metodiikkaan.

Alla yhteenveto palveluistamme ja terapiavaihtoehdoista

NIna.jpg
Teacher and Kids in Library
Child In Speech Therapy

Oppimis- ja keskittymisvaikeudet

Jos ns. normaali ja fiksu lapsi ei opi lukemaan eikä muista lukemaansa siihen panostetun työajan mukaisesti, voidaan jo epäillä jonkinasteista oppimisvaikeutta. Jos lapsen on vaikea istua paikallaan ja keskittyä oleelliseen, todella huono käsiala ja/tai hän on kömpelö tai ei tunnu ymmärtävän selkeästi kuulemaansa ovat merkit senlaatuisia, että taustalla saattaa olla kehityksen tai aistien aktivoitumisen ongelmia, jotka saattavat sitten aiheuttaa näitä oppimisvaikeuksia. Monipuolinen kuntoutuksemme kattaa kaikki em. taustasyyt. Jos tutkimuksessa havaittan em. seikkoja hoidon ennustettavuus on yleensä hyvä.

Yhteydenottolomake

Puhe- ja äänihäiriöt

Jos lapsi ei ala puhumaan oikea-aikaisesti tai puhe on hyvin epäselvää tai ns. omaa kieltä, on kyse puhe ja äänihäiriöistä tai dysfasiaksi. Dysfasia on yläkäsite vaikeille kielen- ja puheenkehityksen häiriöille. Se sisältää monia erilaisia oirekuvia ja vaikeusasteiltaan erilaisia ongelmaryhmiä, joiden perussyyksi ei ole todettu mitään muuta sairautta tai vammaa. Yleinen hoitomuoto on puheterapia, mutta näiden ongelmien taustalla on usein ns. kehityksellisisä seikkoja, mitä puheteraputti ei hoida. Meillä on paljon kokemusta näistä taustasyistä. Ota yhteyttä.

Yhteydenottolomake

Playing Soccer
Chart & Stethoscope

Motoriset vaikeudet

Motoriset haasteet johtuvat usein erilaisista epätarkoituksenmukaisista jännitteistä jotka juontuvat usein joko tasapainoaistin epätarkasta toiminnasta tai varhaisesta lapsuusajasta, missä hyvin varhaisen kehityksen osa-alueet eivät ole kehittyneet tarkoituksenmukaisella tavalla. Silloin kehoon jää monia tahdonalaista lihastoimintaa häiritseviä heijasteita, refleksejä tai reaktioita. Nämä voidaan kuitenkin havaita tarkalla neurofysiologisella tutkimuksella ja ne voidaan usein hoitaa. Lopputuloksena motoriikka, oppimis- ja keskittymiskyky yleensä paranee.

Yhteydenottolomake

Kokonaisvaltainen lähestymistapa

Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus ja siksi lähestymme ongelmaa sekä psykologisesta että fysiologisesta näkökulmasta. Usein esimerkiksi jokin kehityksellinen, vuosia kehittynyt fysiologinen tai hermostollinen kehityskulku aiheuttaa hyvinkin laajakirjoisia ongelmia ja monenlaista haittaa arjessa. Siksi pyrimme aina löytämään juurisyyt ongelmiin ja jos siinä onnistusaan, on hoito sekä tehokasta että pysyvää. Tämä koskee sekä oppimisen ja aistien toiminnan haasteita kuin ahdistustiloja ja psyykkisiä oireita.

Aistiherkkyydet

Yliherkät aistit, kuten esim. yliherkkä kuulo, yliherkkä pintatuntoaisti, valoherkkyyttä, yliherkkä hajuaisti jne.

Aistiyliherkkyydet aiheuttavat paljon arjen haasteita sekä lapsilla että aikuisilla, kuten esimerkiksi keskittymisvaikeuksia, heikentää vuorovaikutuskykyä ja oppimiskykyä.

Jos aistiyliherkkyyksien taustasyyt saadaan selville niihin voidaan myös vaikuttaa. Tarkka neurofysiologinen tutkimus auttaa löytämään juurisyyt, minkä avulla päästään suunnittelemaan hoitomuodot ja huolellisen tehdyn harjoitusohjelman avulla saadaan sitten tuloksia.

Yhteydenottolomake

pexels-karolina-grabowska-7273334.jpg
pexels-cottonbro-4100480.jpg

Ahdistus, masennus, sos. vuorovaikutus ongelmat

Ihminen voi kokea ahdistusta ja masennusta monestakin syystä. Tässä psykoterapia on yksi keino ratkaista ongelmaa. Neurofysiologinen kuntoutus voi myös auttaa tässä.

Ahdistus ja masennus voi kehittyä hyvin monesta syystä, ja tärkeintä tässä on aktiivinen, luottavainen ja hyvä hoitosuhde. Hoitoaika voi olla muutama käyntikerta tai sitten terapia voi joskus olla hyvinkin pitkä. Analysoimme monella tavalla ongelman taustaa ja pyrimme suunnittelemaan hoito-ohjelman niin, että ongelma poistuisi.

Sosiaaliset ongelmat ilmenevät, kun ei pärjää sosiaalisissa suhteissa, riitaantuu helposti arkipäiväisissä tilanteissa muiden kanssa, hermostuu helposti muihin ihmisiin, ymmärtää asiat helposti väärin ja tästä johtuen joutuu ristiriitatilanteisiin. Sosiaalisten ongelmien taustalla myös voi olla useiden syiden kirjo, mikä analysoidaan ja pyritään ratkaisemaan aina ongelma-alue kerrallaan.  

yhteydenottolomake

Erityisdiagnoosit

Autisti, Asperger, Mutismi, Dysfasia, ADD, ADHD

Osalla on taustalla hermostollisia poikkeamia ja osalla enemmän kehityksen keskeneräisyyttä. Pelkkä diagnoosi ei sitä vielä kerro. Teemme asiakkaalle laajan neurofysiologisen tutkimussarjan, mikä antaa viitettä ongelman juurisyystä.  Samalla se antaa selkeän suunnan kuntoutuksen toteuttamisessa.

 

Tutkimus käsittää mm. varhaisen kehityksen eteneminen (ikäkausi 0-12 kk), aisti-integraation toteutuminen, aistien kehitys (näkö, kuulo, tasapaino, tunto), hahmotuskyky ja motoriikka. Tämän jälkeen suunnitellaan hoito-ohjelma.

 yhteydenottolomake

pexels-tara-winstead-8378728.jpg

Palvaluajat arkisin klo 7:30 - 17:00

Klinikan nimi: Suur-Helsingin Sensomotorinen keskus, yritys Thalamus Oy
käyntiosoite Tilkantori 8, 00300 Helsinki,
puh. 040 510 7155

Saat parhaiten minut kiinni sähköpostilla osoitteesta:
nina.alopaeus@thalamusoy.com

tai jos se ei onnistu voit käyttää alla olevaa yhteydenottolomaketta

Yhteydenottolomake

Thanks for submitting!

Aloitussivu: Contact
bottom of page