Tietosuojaseloste

THALAMUS OY

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, miten Thalamus Oy (”me” tai ”meidän”) käsittelee ja turvaa henkilötietosi.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Juridinen yksikkö, joka vastaa henkilötietojesi käsittelystä, on:

Thalamus Oy

Osoite: Hiittistenkuja 9a, 00300 Hki
Y-tunnus: 1495167-5

nina.alopaesus@thalamusoy.com

2. KÄSITTELYN KUVAUS

TARKOITUS

PALVELUJEN JA ETUJEN TARJOAMINEN

Tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen:

Henkilötietoja käytetään otettaessa yhteyttä sinuun sellaisia tuotteita ja palveluita toimitettaessa, jotka olet ostanut ja/tai tilannut.

Uutiskirjeen toimittaminen:

Henkilötietoja käytetään uutiskirjeiden lähettämiseen.

Luottotiedot:

Henkilötietoja voidaan käyttää luottotietojen tarkistamiseen ostotapahtuman yhteydessä.

Asiakaspalvelu

HENKILÖTIETOKATEGORIAT

KÄSITTELEMME SEURAAVIA HENKILÖTIETOKATEGORIOITA

Esim.

* Nimi
* Osoite
* Sähköposti
* Puhelinnumero
* IP-osoite
* Maksutiedot
* Osto- ja maksuhistoria
* Digitaalisten palveluiden käyttäminen
* Sisäänkirjautumistiedot asiakastuen yhteydessä.

Arkaluonteiset tiedot:

* Terveystiedot, kun ne liittyvät oppimis- ja keskittymishäiriöihin tai esim. oppimisvaikeusasioista keskusteltaessa

LÄHTEET

KERÄÄMME TIETOJA SEURAAVISTA LÄHTEISTÄ

* Suoraan sinulta.
* Muista lähteistä, jotka ovat julkisesti saatavana, kuten esimerkiksi koulujen ja päiväkotien julkiset Internet sivustot

KÄSITTELYN PERUSTEET

KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI SEURAAVIEN KÄSITTELYPERUSTEIDEN
MUKAISESTI

* Jos se on välttämätöntä sellaisen sopimuksen noudattamisen kannalta, jossa olet osallisena.
* Jos se on välttämätöntä laillisen velvoitteen noudattamisen kannalta esim. kirjanpitolakiin liittyen.
* Välttämätöntä Thalamus Oy:n oikeudellisen edun noudattamiseksi uutiskirjeen lähettämisessä, luottotietojen tarkistamisessa ja muuten tehokkaan asiakaspalvelun tarjoamisessa.
* Nimenomainen suostumus.

VASTAANOTTAJA

VOIMME LUOVUTTAA HENKILÖTIETOJASI EDELLEEN SEURAAVISSA TILANTEISSA

(1) Koulutus ja kuntoutustyössä mukaan kuuluville yrityksille.

(2) Toimijoille, joiden kanssa teemme yhteistyötä tukeaksemme yritystoimintaamme, esim.

* Palveluiden, teknisen tuen ja asiakaspalvelun toimittajille

(3) Jos tätä vaaditaan tuomioistuimen päätöksen tai voimassaolevan lainsäädännön seurauksena.

SÄILYTYS

SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJA NIIN KAUAN KUIN ON TARPEELLISTA NIMETTYIHIN TARKOITUKSIIN

* Tuotteidemme ja palveluidemme toimittamisen yhteydessä säilytämme henkilötietojasi enintään 6 vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen kirjanpitolain mukaisesti, ellei ole erityistä syytä säilyttää tietoja pidempään.
* Niin kauan kuin uutiskirjeen vastaanottamiseen annettua suostumusta ei peruta emmekä ole velvollisia säilyttämään henkilötietoja esim. lailliseen velvoitteeseen liittyen.
* Yleisesti ottaen rekisteröitymättömien asiakkaiden yleisiin yhteydenottoihin liittyvät henkilötiedot poistetaan 1 vuoden kuluttua, ellei ole erityistä syytä säilyttää tietoja pidempään.

BUSINESS TO BUSINESS

Henkilötietoja käytetään ottamaan yhteyttä yrityksiin esim. koulutus tai terapialiiketoiminnan asioissa.

KÄSITTELEMME SEURAAVIA HENKILÖTIETOKATEGORIOITA

* Nimi
* Työnkuvaus tai ammattinimike
* Sähköposti
* Puhelinnumero

KERÄÄMME TIETOJA SEURAAVISTA LÄHTEISTÄ

* Suoraan sinulta
* julkisista rekistereistä

KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI SEURAAVIEN KÄSITTELYPERUSTEIDEN MUKAISESTI

* Voidaksemme työskennellä yhdessä yhteistyökumppaneidemme ja toimittajiemme kanssa.

VOIMME LUOVUTTAA HENKILÖTIETOJASI EDELLEEN SEURAAVISSA TILANTEISSA

(1) Kuntoutustyössä mukaan kuuluville yrityksille

(2) Toimijoille, joiden kanssa teemme yhteistyötä tukeaksemme yritystoimintaamme, esim.

* Palveluiden, teknisen tuen ja asiakaspalvelun toimittajille

(3) Jos tätä vaaditaan tuomioistuimen päätöksen tai voimassaolevan lainsäädännön seurauksena.

SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJA NIIN KAUAN KUIN NIMETTYJEN TARKOITUSTEN KANNALTA ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ

* Yhteistyön ja myynnin sekä tuotteiden ja palveluiden toimittamisen yhteydessä säilytämme henkilötietojasi enintään 6 vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen kirjanpitolain mukaisesti, ellei ole erityistä syytä säilyttää tietoja pidempään.

MARKKINOINTI

Henkilötietoja käytetään tiedotus- ja markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien viestintämme kanssasi kiinnostuksenkohteidesi ja käyttösi (kotisivujemme ja uutiskirjeemme digitaalinen käyttö sekä ostohistoria) perusteella, jotta voimme lähettää sinulle sinua kiinnostavaa tietoa.

MARKKINOINNIN TOTEUTUKSESSA KÄSITTELEMME SEURAAVIA HENKILÖTIETOKATEGORIOITA

Yleiset henkilötiedot:

Esim.

* Nimi
* Osoite,
* sähköposti,
* Puhelinnumero
* IP-osoite
* Osto- ja maksuhistoria
* Digitaalisten palveluiden, kuten uutiskirjeen käyttö
* Kiinnostuksenkohteet ja mieltymykset
* Sukupuoli
* Ikä
* ammatti / ammattinimike

KERÄÄMME TIETOJA SEURAAVISTA LÄHTEISTÄ

* Suoraan sinulta.
* Muista lähteistä, jotka ovat julkisesti saatavana, kuten Internetin avoimet julkaisut (esim. koulujen ja päiväkotien yhteystiedot) sosiaaliset mediat, puhelinrekisterit ja geodemografiset luokitukset

KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI SEURAAVIEN KÄSITTELYPERUSTEIDEN MUKAISESTI

* Välttämätöntä Thalamus Oy:n oikeudellisen edun noudattamiseksi tuotteidemme ja palveluidemme markkinoinnissa.

VOIMME LUOVUTTAA HENKILÖTIETOJASI EDELLEEN SEURAAVISSA TILANTEISSA

(1) Kuntoutustyössä mukaan kuuluville yrityksille

(2) Toimijoille, joiden kanssa teemme yhteistyötä tukeaksemme yritystoimintaamme, esim.

* Palveluiden, teknisen tuen ja asiakaspalvelun toimittajille

(3) Jos tätä vaaditaan tuomioistuimen päätöksen tai voimassaolevan lainsäädännön seurauksena.

(4) Tuotteidemme ja palveluidemme markkinoinnin yhteydessä:

* Tieto- ja analyysitoimistoille,
* Luoville ja digitaalisille toimistokumppaneille,
* Konsulttiyrityksille,
* Telemarkkinointitoimistoille,
* Digitaalisille mediakumppaneille.

(5) Kumppaneiden markkinoidessa tuotteitaan ja palveluitaan ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, jaamme myös yleisiä asiakastietoja käytettäväksi asiakaskategoriajakoa varten kumppaneiden kanssa seuraavissa kategorioissa:

SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJA NIIN KAUAN KUIN ON TARPEELLISTA NIMETTYIHIN TARKOITUKSIIN

Tallennamme henkilötietosi:

* Niin kauan kuin markkinoinnin vastaanottamiseen annettua suostumusta ei peruta emmekä ole velvollisia säilyttämään henkilötietoja esim. lailliseen velvoitteeseen liittyen.

TUOTEKEHITYS JA TILASTOT

Liiketoiminta- ja tuotekehitys:

Henkilötietoja kerätään käyttäessäsi kotisivujamme tutkimuksiin, tilastoihin ja analyyseihin liittyen tuotteiden, palveluiden ja teknologioiden parantamiseen.

Tilastot:

Henkilötietoja käytetään laatimaan tilastoja mm. siitä, kuinka sinä ja muut käytätte kotisivuamme.

Käyttäjäkokemuksen optimoiminen kotisivulla:

Henkilötietoja kerätään käyttäessäsi kotisivuamme. Käytämme näitä tietoja optimoimaan käyttäjäkokemuksen kotisivullamme ja muissa tarjoamissamme palveluissa.

KÄSITTELEMME SEURAAVIA HENKILÖTIETOKATEGORIOITA

Yleiset henkilötiedot:

Esim.

* Nimi
* Osoite,
* Sähköposti,
* Puhelinnumero
* IP-osoite
* Osto- ja maksuhistoria
* Digitaalisten palveluiden, kuten uutiskirjeen käyttö
* Kiinnostuksenkohteet ja mieltymykset mukaan lukien evästeiden avulla kerätty tieto.
* Sukupuoli
* Ikä

KERÄÄMME TIETOJA SEURAAVISTA LÄHTEISTÄ

* Suoraan sinulta.
* Muista lähteistä, jotka ovat julkisesti saatavana, kuten sosiaaliset mediat ja geodemografiset luokitukset

KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI SEURAAVIEN KÄSITTELYPERUSTEIDEN MUKAISESTI

* Välttämätöntä Thalamus Oy:n oikeudellisen edun kannalta uusien tuotteiden kehittämiseksi ja olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden parantamiseksi, tilastojen laatimiseksi sekä käyttäjäkokemuksen optimoimiseksi kotisivulla.

VOIMME LUOVUTTAA HENKILÖTIETOJASI EDELLEEN SEURAAVISSA TILANTEISSA

(1) Kuntoutustyössä mukaan kuuluville yrityksille

(2) Toimijoille, joiden kanssa teemme yhteistyötä tukeaksemme yritystoimintaamme, esim.

* Palveluiden, teknisen tuen ja asiakaspalvelun toimittajille

(3) Jos tätä vaaditaan tuomioistuimen päätöksen tai voimassaolevan lainsäädännön seurauksena.

(4) Tuotteidemme ja palveluidemme kehittämisen ja parantamisen yhteydessä:

* Tieto- ja analyysitoimistoille
* Luoville ja digitaalisille toimistokumppaneille
* Konsulttiyrityksille
* Digitaalisille mediakumppaneille.

SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJA NIIN KAUAN KUIN ON TARPEELLISTA NIMETTYIHIN TARKOITUKSIIN

* Jos meillä on aktiivinen asiakassuhde, säilytämme henkilötietojasi enintään 6 vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen kirjanpitolain mukaisesti, ellei ole erityistä syytä säilyttää tietoja pidempään.
* Jos meillä ei ole aktiivista asiakassuhdetta, mutta olet antanut suostumuksesi uutiskirjeen tai markkinoinnin vastaanottamiseen, säilytämme henkilötietojasi, kunnes perut tämän suostumuksen. Tämä edellyttää, että meillä ei ole velvollisuutta säilyttää henkilötietoja esimerkiksi laillisen velvoitteen yhteydessä.
* Yleisesti ottaen rekisteröitymättömien asiakkaiden henkilötiedot poistetaan 1 vuoden kuluttua, ellei ole erityistä syytä säilyttää tietoja pidempään.

3. KÄSITTELYN SEURAUKSET

Kun käsittelemme henkilötietojasi markkinointitarkoituksessa, analysoimme ja profiloimme sinut kiinnostuksenkohteidesi ja käyttösi perusteella, jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman asianmukaista markkinointia ja muuta viestintää.

4. SIIRTO EU-/ETA-ALUEEN ULKOPUOLISIIN MAIHIN

Emme siirrä henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin.

5. PAKOLLISET TIEDOT

Seuraavat tiedot ovat pakollisia:

* Nimi, sähköpostiosoite ja mahdolliset maksutiedot – mikäli haluat digitaalisen tuotteen
* Nimi, osoite, sähköpostiosoite ja mahdolliset maksutiedot – mikäli haluat fyysisen tuotteen

6. OIKEUTESI

Sinulla on seuraavat oikeudet:

* Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojasi tarkastettavaksi, korjattavaksi tai poistettavaksi.
* Sinulla on myös oikeus kieltää henkilötietojesi käsitteleminen tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelemistä.
* Jos henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi lupaan, sinulla on oikeus perua lupa milloin tahansa. Luvan peruminen ei vaikuta ennen perumista tehdyn tietojen käsittelyn laillisuuteen.
* Sinulla on ehdoton oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin, mukaan lukien kohdennetun markkinoinnin. Voit tehdä sen sähköpostilla osoitteessa nina.alopaeus@thalamusoy.com. Mainitse siinä asiasi, nimesi ja yhteystietosi.
* Sinulla on oikeus saada luovuttamasi tiedot haltuusi jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa.
* Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Voit aina perua uutiskirjeen tai muun sähköpostitse / tekstiviestillä saamasi viestinnän käyttämällä viestissä olevaa osoitelinkkiä. Lisäksi voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen: nina.alopaeus@thalamusoy.com

Jos näihin tulee merkittäviä muutoksia, kerromme siitä kotisivullamme ja sähköpostitse, jos se on mahdollista. Kulloinkin voimassa oleva versio tästä käytännöstä löytyy kotisivultamme www.thalamusoy.com [3]

_Viimeksi päivitetty: 22.5.2018_

Yhteystiedot

Suur-Helsingin Sensomotorinen Keskus - Thalamus Oy

Käyntiosoite:
Tilkantori 8
00300 Helsinki

Postiosoite:
Hiittistenkuja 9 A
00300 Helsinki

Aukioloajat:
ma-pe klo 7.30-17.00
tai sopimuksen mukaan

Terapeutti

Nina Alopaeus
psykoterapeutti, musiikkiterapeutti,
musiikkipsykoterapian kouluttaja, NDT (INPP),
työnohjaaja

nina.alopaeus@thalamusoy.com
+358 (0)40 510 7155

Some

Sivukartta

Ota yhteyttä

Täytä yhteydenottolomake, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian haluamallasi tavalla. Käsittelemme kaikki yhteydenotot luottamuksellisesti ja lomakkeen täyttäminen ei velvoita palveluidemme tilaamiseen.

Ota yhteyttä