Rekisteriseloste

Laatimispäivä 9.5.2018

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §.

Thalamus Oy:n asiakastietorekisterin rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI Asiakastietorekisteri
REKISTERINPITÄJÄ Thalamus Oy
YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Nina Alopaeus

nina.alopaeus@thalamusoy.com

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA SÄILYTYSAIKA Rekisterin tarkoitus on asiakkuuksien hallinta sekä asiakkaiden kanssa yhteydenpito ja laskutus. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin, palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen sekä asiakkaille tiedottamiseen. Tietoja käytetään asiakkaan suostumuksella myös asiakastiedotteiden ja uutiskirjeiden lähettämiseen, markkinointiin, mainontaan ja suoramarkkinointiin. Asiakas voi halutessaan kieltää suoramarkkinoinnin. Asiakkaan henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun asiakas voidaan katsoa Thalamus Oy:n asiakkaaksi. Potentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytetään niin kauan, kun niiden säilyttäminen on tarpeellista tulevan mahdollisen yhteistyön aikaansaamiseksi. Vanhentuneet henkilötiedot poistetaan Sinisen Härän asiakastietorekisteristä.
YLEISTÄ Thalamus Oy käyttää asiakastietojen säilyttämiseen Microsoftin O365 palvelua, jossa asiakastietoja ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja käsitellään ja ne muodostavat asiakastietorekisterin.  Asiakkaiden sivustot ja sitä kautta osa henkilötiedoista sijaitsevat Suomen Hostingpalvelu Oy:n palvelimilla, jotka ovat täysin ylläpidetyt Suomessa.
REKISTERÖIDYT Kaikki Thalamus Oy:n asiakkaat ja asiakkaan ilmoittamat yhteyshenkilöt sekä potentiaaliset asiakkaat, joiden kanssa on oltu yhteydessä Thalamus Oy:n palveluiden tilaamiseen liittyen.
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: Rekisteröidyn nimi, osoitteet, puhelinnumerot sekä sähköpostiosoitteet, laskutustavat, asiakkaan antamat lisätiedot, ostetut tuotteet ja palvelut, hallinnoitavat verkkotunnukset, tuntihinta, laskutetut tai laskutettavat työt, yrityksen nimi ja y-tunnus. Asiakkailta saadut käyntikortit sisältyvät tämän asiakasrekisterin alle ja niissä esitetty tieto on liitettävissä asiakkaaseen.
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Ytj.fi, Asiakastieto.fi, Kauppalehti.fi, Finder.fi, Fonecta.fi, asiakkaan kotisivut ja asiakkaan tai asiakkaan yhteistyökumppanin antamat tiedot.
TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE Mikäli asiakkaan henkilötietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle, kuten esimerkiksi alihankkijalle, ilmoitetaan siitä asiakkaalle suullisesti tai kirjallisesti erikseen. Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle ilman asiakkaan erillistä suullista tai kirjallista hyväksyntää.
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Thalamus Oy pitää asiakkaan henkilötiedot ja luottamuksellisina ja varmistaa, että kaikki asiakkaan henkilötietojen käsittelyä hoitavat henkilöt ovat sitoutuneet luottamuksellisuuteen tai heitä koskee soveltuva lakisääteinen salassapitovelvollisuus. Asiakkaan henkilötiedot on suojattu virustorjunta- ja vakoiluohjelmien poisto-ohjelmilla verkossa. Tästä poikkeavasta toiminnasta ilmoitetaan asiakkaalle ja samalla sovitaan päivitysten tekemisestä manuaalisesti. Käsittelijä seuraa myös manuaalisesti verkossa tapahtuvia sivustoille kirjautumisia sekä kirjautumisyrityksiä. Fyysisesti Palveluntarjoajan tiloihin ja sitä kautta Asiakkaan henkilötietoihin ei ole pääsyä ilman, että joku Palveluntarjoajan palkkalistoilla oleva henkilö on fyysisesti paikalla samassa tilassa. Näin voidaan varmistaa, että asiattomat tahot eivät pääse tietoihin käsiksi. Tilat on suojattu sähköisesti lukituilla ovilla sekä valvontakameralla ja tietokoneet erikseen henkilökohtaisilla salasanoilla.
REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkastaa henkilötietolain mukaisella tavalla hänestä säilytettävät tiedot. Tiedot saa rekisteristä kerran vuodessa maksutta kirjallisella pyynnöllä. Pyynnön käsittelyn jälkeen tiedot toimitetaan asiakkaalle erikseen sovitulla tavalla.
OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja Thalamus Oy pyytääkin asiakkaitaan toimittamaan aina ajantasaiset tiedot viivästyksettä. Ajantasaiset tiedot voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen nina.alopaeus@thalamusoy.com
MUUT EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEEN JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Thalamus Oy:tä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Thalamus Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia tässä rekisteriselosteessa esitettyihin toimintatapoihin EU:n tietosuoja-asetuksen sallimissa mitoissa.

 

Thalamus Oy:n uutiskirjeen rekisteriseloste

 

REKISTERIN NIMI Uutiskirje rekisteriselos
REKISTERINPITÄJÄ

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Thalamus Oy

Nina Alopaeus

nina.alopaeus@thalamusoy.com

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA SÄILYTYSAIKA Rekisterin tarkoitus on ylläpitää yhteystietoja, jotta sähköpostitse tapahtuva tiedottaminen, markkinointi ja tarvittaessa tehtävä tutkimus onnistuu. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin, palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen ja tiedottamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen.

 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun Thalamus Oy näkee tarpeelliseksi tai rekisteröity haluaa itse pysyä postituslistalla. Rekisteröity voi halutessaan peruuttaa uutiskirjeen tai asiakastiedotteen tilauksen, jonka jälkeen hänen tietonsa poistetaan.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Rekisteri voi sisältää asiakkaasta seuraavia tietoja: Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, uutiskirjeen tilauksen tila, uutiskirjeen listalle liittymistapa.
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Asiakkaan itse antamat tiedot.
TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle ilman asiakkaan erillistä suullista tai kirjallista hyväksyntää.
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Thalamus Oy pitää asiakkaan henkilötiedot luottamuksellisina ja varmistaa, että kaikki asiakkaan henkilötietojen käsittelyä hoitavat henkilöt ovat sitoutuneet luottamuksellisuuteen tai heitä koskee soveltuva lakisääteinen salassapitovelvollisuus. Asiakkaan henkilötiedot on suojattu käsittelijän puolesta virustorjunta- ja vakoiluohjelmien poisto-ohjelmilla verkossa. Fyysisesti Palveluntarjoajan tiloihin ja sitä kautta Asiakkaan henkilötietoihin ei ole pääsyä ilman, että joku Palveluntarjoajan palkkalistoilla oleva henkilö on fyysisesti paikalla samassa tilassa. Näin voidaan varmistaa, että asiattomat tahot eivät pääse tietoihin käsiksi.
REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa henkilötietolain mukaisella tavalla hänestä säilytettävät tiedot. Tiedot saa rekisteristä kerran vuodessa maksutta kirjallisella pyynnöllä. Pyynnön käsittelyn jälkeen tiedot toimitetaan tietoja pyytäneelle erikseen sovitulla tavalla. Tietojen toimittaminen edellyttää, että tarkastusta tai tietoja pyytänyt henkilö voidaan turvallisesti varmistaa ja todeta oikeaksi henkilöksi.
OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja Thalamus Oy pyytääkin asiakkaitaan toimittamaan aina ajantasaiset tiedot viivästyksettä. Ajantasaiset tiedot voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen nina.alopaeus@thalamusoy.com.
MUUT EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEEN JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Thalamus Oy:tä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinoinnin kieltäminen onnistuu s-postilla nina.alopaeus@thalamusoy.com avulla.  Thalamus Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia tässä rekisteriselosteessa esitettyihin toimintatapoihin EU:n tietosuoja-asetuksen sallimissa mitoissa.

 

Yhteystiedot

Suur-Helsingin Sensomotorinen Keskus - Thalamus Oy

Käyntiosoite:
Tilkantori 8
00300 Helsinki

Postiosoite:
Hiittistenkuja 9 A
00300 Helsinki

Aukioloajat:
ma-pe klo 7.30-17.00
tai sopimuksen mukaan

Terapeutti

Nina Alopaeus
psykoterapeutti, musiikkiterapeutti,
musiikkipsykoterapian kouluttaja, NDT (INPP),
työnohjaaja

nina.alopaeus@thalamusoy.com
+358 (0)40 510 7155

Some

Sivukartta

Ota yhteyttä

Täytä yhteydenottolomake, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian haluamallasi tavalla. Käsittelemme kaikki yhteydenotot luottamuksellisesti ja lomakkeen täyttäminen ei velvoita palveluidemme tilaamiseen.

Ota yhteyttä