Aspergerin oireyhtymä (Aspergerin syndrooma)

Aspergerin oireyhtymän diagnostisiin kriteereihin kuuluvat erikoisuudet kommunikaatiossa, intensiiviset kiinnostuksenkohteet ja rutiininomaiset käyttäytymismallit. AS vaikuttaa usein myös esimerkiksi aistitoimintoihin, stressinsietokykyyn ja vuorokausirytmiin. Aspergerin aiheuttamat haasteet arkielämälle vaihtelevat henkilöstä ja tilanteesta riippuen lievistä voimakkaasti toimintakykyä haittaaviin. Aspergerin syndrooma epäillään olevan 2-5%:lla lapsista. AS diagnosoidaan pojilla huomattavasti useammin, mutta tyttöjen epäillään olevan alidiagnosoituja. Monet Aspergeriin liittyvät ominaisuudet voidaan kääntää haasteista vahvuuksiksi tietoa ja ymmärtämystä lisäämällä, ympäristön mukautuksilla ja oikeanlaisilla tukitoimilla.

Aspergerin syndroomassa henkilön hermosto toimii poikkeavasti. Nykytiedon mukaan asperger-henkilöiden aivot vastaanottavat ja käsittelevät aisti-informaatiota epätyypillisesti. Tällöin aistiärsykkeet voidaan kokea poikkeuksellisen voimakkaina tai vähäisinä. Pahimmillaan ärsykkeet koetaan kipuna. Esimerkiksi kuuloaistin alueella yliherkkyys voi ilmetä haluna käyttää korvatulppia alituisesti, tai aliherkkyys tarpeena  tuottaa jatkuvasti kovia ääniä vaikkapa huutelemalla tai seiniä paukuttamalla.  Jotkut kokevat kevyet kosketukset kivuliaina, mutta nauttivat voimakkaista paineaistimuksista. Ali- ja yliherkkyys voivat pysyä kohtalaisen samankaltaisina, tai vaihdella tilanteen mukaan esimerkiksi stressitasoa mukaillen. Runsaasti aistiärsykkeitä sisältävässä ympäristössä oleilu saattaa aiheuttaa ylivireys-  tai uupumisoireita. Joskus aistipoikkeavuudet ovat kirjon henkilöillä eniten haasteita tuottavia piirteitä. (Lähde: Autismisäätiö)

Yhteystiedot

Suur-Helsingin Sensomotorinen Keskus - Thalamus Oy

Käyntiosoite:
Tilkantori 8
00300 Helsinki

Postiosoite:
Hiittistenkuja 9 A
00300 Helsinki

Aukioloajat:
ma-pe klo 7.30-17.00
tai sopimuksen mukaan

Terapeutti

Nina Alopaeus
psykoterapeutti, musiikkiterapeutti,
musiikkipsykoterapian kouluttaja, NDT (INPP),
työnohjaaja

nina.alopaeus@thalamusoy.com
+358 (0)40 510 7155

Some

Sivukartta

Ota yhteyttä

Täytä yhteydenottolomake, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian haluamallasi tavalla. Käsittelemme kaikki yhteydenotot luottamuksellisesti ja lomakkeen täyttäminen ei velvoita palveluidemme tilaamiseen.

Ota yhteyttä