SIVUKARTTA | HAKU

 

SENSOMOTORISK REHALIBILITERING - En metod mot inlärningssvårigheter, talproblem, hörsselproblem och betendeproblem (diagnoser tlx: dyslexi, dysfasi, ADD, ADHD)

Sensomotorisk rehabilitering är en metod, som koncentrerar sig på sinnena. Om något sinne är över- (hyper) eller under- (hypo) aktiv påverkar det ofta till människan så, att hjärnan får felaktiv sinnesinformation. Detta hindrar hjärnans möjlighet att hantera information snabbt och rätt, vilken kan förorsaka olika av följande problem.

• Hörselproblem, där hörsel kan vara dämpad, vilken påverkar till människans möjligheter att höra dessa frekvenser. Den påverkar i sin tur t.ex. talförmågans utveckling. Hörsel kan också vara s.k. överkänslig, vilket ofta förorsakar koncentrationssvårigheter. Ett fenomen där den vänstra örat dominerar på flera frekvenser har man ofta hittat kopplingar till läs- och talsvårigheter.

• Balans problem. Ofta har dessa barn dålig balans. Balans spelar en viktigt roll i människans behärskning av muskeltonus, den har en viktig roll i reflexutveckling och en dålig balans kan leda till sämre läsningsförmåga.

• Reflexproblem. Människans rörelser kordineras i stor del av olika reflexer. När man går eller springer tänker man inte vad man skall göra för att kunna röra på sig. När reflexer fungerar bra lär man snabbt alla normala motoriska rörelser. Människan har också andra reflexer, som bara har en kort påverkningstid under de första månaderna under barnens första levnads månader. Dessa kallas primitiva reflexer. Normalt skall dessa försvinna efter ca. 6 månader och starka s.k. efter-reflexer skall ta över. Men ibland händer inte så. Om någon eller några primitiva reflexer blir kvar, påverkar dessa barnets utveckling så, att rörelserna aldrig automatiseras till 100%. Detta förorsakar ofta i sin tur koncentrationssvårigheter. Man kan inte sitta länge stilla på sin plats. Man rör på sig hela tiden. Man kan ha en dålig handstil i skrivning. Barn som är klumpiga på grund av detta kan t.ex. inte spela bollspel som de andra. Outvecklade primitiva reflexer verkar också störa andra sinnens utveckling. T.ex. har dessa barn ofta överkänslig hörsel.

• Visuella problem. Visuella sinnet kan delas i två delar: ögat och hjärnans visuella aktiviteter. Om man ser dåligt kan problemen ofta hanteras enkelt med hjälp av glasögonen. Om ögonen skelar kan detta möjligen bero på ett dåligt balanssinne. Om man helt enkelt inte riktigt förstår vad man ser är det ett problem med visuell förståelse.

REHABILITERINGEN

På vår sensomotoriska mottagning undersöker vi noggrant ovannämnda problemområden och vi har rehabiliteringsmetoder för alla dessa. Undersökningarna görs på mottagningen men själva rehabiliteringen skall göras hemma varje dag efter anvisningar. På mottagningen gör man ett audiometrisk hörseltest, balans- och reflextester samt olika visuella tester. Med hjälp av den samlade informationen gör vi ett rehabiliteringsprogram. Övningarna som görs hemma tar inte skärskild lång tid, bara ca. 15-25 min/dag. Man lyssnar på ett individuellt musikband och gör reflex-, balans- och visuella övningarna. Normalt behöver man besöka mottagningen ca. 3-4 gånger under 8-12 månaders tid.

Ta kontakt! >>

 
etusivu | kurssit | tutkimustuloksia | usein kysyttyä | yhteystietomme
© Thalamus Oy 2005-2015 | Kotisivut toteutti WIMMA